KURS SZKOLENIOWY DLA DOROSŁYCH

Strona głównaObozy › Obóz szkoleniowy

Udostępnij

Kurs szkoleniowy na patent żeglarza jachtowego (dla osób od 18 lat)
22-29.06.2024

Nasza propozycja intensywnego kursu szkoleniowego, to idealny pomysł dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na dłuższą nieobecność w pracy, chcą zdać egzamin jeszcze przed rozpoczęciem największego ruchu na Mazurach i szukają przede wszystkim jakości i maksymalnego wykorzystania czasu.

Podczas tego rejsu dzięki jego formule opanujemy doskonale manewry portowe, ćwicząc różne formy cumowania. Dzięki rejsowemu charakterowi szkolenia zdobędziemy umiejętności kładzenia masztu, planowania trasy co jest niezbędną umiejętnością podczas żeglowania na szlaku WJM. W praktyce zobaczymy elementy locji i zwiedzimy różne porty, aby żaden rodzaj cumowania nie stanowił dla Was wyzwania.

Szkolenie poprowadzi kpt. jachtowy, instruktor z wieloletnim doświadczeniem , kierownik wychowania żeglarskiego, skipper, absolwent Uniwersytety Morskiego w Gdyni. Sternik będzie to waszej dyspozycji w trakcie całego rejsu i podzieli się z Wami wiedzą teoretyczną i doradzi jak uzyskać najlepsze wyniki podczas egzaminu, którym zakończy się szkolenie.

.

Zapewniamy

 • Profesjonalną realizację pełnego programu szkolenia na st. żeglarza jachtowego
 • Najwyższy poziom organizacyjny szkolenia
 • Bezpieczeństwo uczestników
 • Nowoczesny i bezpieczny jacht
 • Niezapomniane przygody, relaks i żeglarski klimat

TERMIN KURSU: 22-29.06.2024

CENA: 1.790 zł

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE: Port Sztynort

CENA OBOZU ZAWIERA:

 • zakwaterowanie na jachcie kabinowym Tango 30 z 3 zamykanymi kabinami
 • realizację programu szkoleniowego na st. żeglarza jachtowego wg wytycznych PZŻ
 • opiekę instruktora przez cały czas trwania rejsu
 • ubezpieczenie NNW
 • składkę na TFG i TFP

CENA OBOZU NIE ZAWIERA:

 • opłat za egzamin (dla uczniów i studentów do 26 roku życia 125 zł, dla pozostałych 250 zł), opłaty za patent PZŻ: 50 zł
 • opłat za sanitariaty w portach i przystaniach  (WC ok. 5 zł, natrysk 20-25 zł)
 • wyżywienia
 • opłaty parkingowej 25/doba

RABATY I ZNIŻKI (maksymalna zniżka wynosi 150 zł)

 • 50 zł za stałego klienta (jeśli jesteś Stałym Klientem skontaktuj się z nami w celu otrzymania kodu rabatowego)
 • 50 zł za rezerwację więcej niż jednego miejsca

TERMINY I DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC W SEZONIE 2024

Nazwa Termin Cena Rezerwacja
Kurs na żeglarza jachtowego 22-29.06
2024
1.790 zł

 • Numer konta do wpłat: 18 1090 1870 0000 0001 1579 5868

W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o wpłatę na numer konta: 18 1090 1870 0000 0001 1579 5868, tytuł przelewy: imię i nazwisko dziecka oraz termin turnusu.

Warunkiem rezerwacji miejsca na wybrany turnus jest wpłata zaliczki w wysokości 700 zł, oraz dopłata pełnej kwoty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

PLAN TYGODNIOWEGO KURSU NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO DLA DOROSŁYCH

Sobotaprzyjazd do Portu Sztynort, zaokrętowanie, wykłady
Niedzielamanewry portowe, oswojenie ze sterem, wykłady, nauka węzłów
Poniedziałek – czwartekpływanie po północnej części Mazur – Kietlice, Harsz, Węgorzewo, Trygort, wykłady
Piątekintensywne doskonalenie umiejętności praktycznych j. Dargin

Początek i koniec rejsu będzie miał miejsce w Porcie Sztynort.

Program rejsu ma charakter orientacyjny – o szczegółowym programie decyduje kierownik szkolenia, biorąc za każdym razem pod uwagę bezpieczeństwo uczestników, atrakcyjność imprezy i warunki atmosferyczne.

*Plan dnia, a w szczególności kolejność bloków może ulec zmianom (np. ze względu na warunki atmosferyczne).

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ ŻEGLARZA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Przepisy

1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: – wybrane definicje, – zasady ruchu żeglugowego, – sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków, – sygnały wzywania pomocy, – znaki żeglugowe, – uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych, – dokumenty jachtu żaglowego, System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie – ogólne przepisy bezpieczeństwa, – wypadki i awarie – zasady postępowania, – przepisy lokalne.

1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.

1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.

1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

2.1. Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.

2.2. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.

2.3. Zasady obsługi silnika jachtowego.

2.4. Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.

2.5. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.

3. Teoria żeglowania

3.1. Wiatr rzeczywisty i pozorny.

3.2. Kursy jachtu względem wiatru.

3.3. Działanie steru i miecza. 3.4. Siły działające na jacht będący w ruchu..

3.5. Stateczność jachtu.

3.6. Praca żagli.

3.7. Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku

4.1. Manewry pod żaglami.

4.2. Manewry na silniku.

4.3. Cumowanie i kotwiczenie.

4.4. Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.

4.5. Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.

4.6. Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.

4.7. Żegluga na rzece.

5. Locja

5.1. Śródlądowy szlak żeglugowy: – informacje o korycie rzeki, – oznakowanie szlaku żeglugowego, – elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz, – informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.

5.2. Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo

6.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej: – osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi, – inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym, – przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, – zasady zachowania się po wywrotce jachtu, – zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą- wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych, – podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie, – zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

6.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, – ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego, – sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia

7.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.

7.2. Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.

7.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.

7.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.

7.5. Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania: – użytkowanie środków ratunkowych, – poruszanie się po jachcie, – obsługa żagli, – obsługa szotów, – refowanie żagli, – obsługa miecza, – obsługa urządzenia sterowego, – obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego, – obsługa cum, praca cumami, – obsługa odbijaczy, – umiejętność pagajowania, – użytkowanie bosaka i pychu, – umiejętność balastowania, – obsługa kotwicy, – obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej, elektrycznej, gazowej, – taklowanie jachtu, klar jachtu, – przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, – przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, – poprawny dobór ożaglowania, – regulacja powierzchni ożaglowania, – trzymanie kursu, – regulacja prędkości pod żaglami i na silniku, – nadawanie prędkości początkowej (bieg do przodu, bieg wsteczny), – hamowanie przy pomocy kotwicy, – cumowanie jachtu, – obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami, – kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu. System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:

2.1. Manewry pod żaglami: – zmiana kursu (odpadanie, ostrzenie), – zacieśniona cyrkulacja, – zwrot przez sztag, – zwrot przez rufę, – stawanie w dryf, – alarm „człowiek za burtą”, – dojście do boi, – odejście od boi, – stawanie na kotwicy, – zejście z kotwicy, – odejście od nabrzeża, – dojście do nabrzeża,

2.2. Manewry na silniku: – zmiana kursu, – zacieśniona cyrkulacja, – odejście od nabrzeża, – dojście do nabrzeża, – alarm „człowiek za burtą” – dojście do boi, – odejście od boi, – stawanie na kotwicy, – zejście z kotwicy, – holowanie pojedynczego jachtu. 3. Prace bosmańskie: – umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta, – podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.

NORMY I ZALECENIA

1. Szkolenie praktyczne pod żaglami i na silniku powinno odbywać się na śródlądowym jachcie kabinowym typu slup o długości kadłuba ponad 5,5 m, wyposażonym w silnik. Zaleca się, aby długość kadłuba jachtu była w zakresie od 6 do 8 m. Dopuszcza się wykorzystanie dodatkowo w szkoleniu pod żaglami otwarto pokładowy jacht mieczowy typu slup.

2. Uwzględniając różne formy organizacji szkolenia praktycznego, ustala się, że łączny czas szkolenia pojedynczej osoby za sterem jachtu nie może być krótszy niż 15 godzin.

3. Podczas szkolenia praktycznego wszystkie osoby mają mieć założone kamizelki ratunkowe zgodne z obowiązującymi normami.

4. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się przy sile wiatru 1-4°B. Szkolenie przy sile wiatru 5°B powinno zawiera ć tylko elementy nauki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

5. Nabrzeże lub pomost wykorzystywany do szkolenia praktycznego powinien być o długości co najmniej 10 m, wyposażony w poprawne urządzenia cumownicze. Głębokość wody przy pomoście powinna pozwalać bez zakłóceń wykonywać szkoleniowe manewry. Nabrzeże lub pomost powinien spełniać wszystkie warunki bezpiecznego przebywania na nim osób odbywających szkolenie.

6. Akwen szkoleniowy powinien pozwalać bez zakłóceń prowadzić szkolenie praktyczne oraz prowadzenie pełnej obserwacji szkolenia. Na akwenie szkoleniowym powinna być umieszczona co najmniej jedna boja manewrowa.

7. Podczas szkolenia powinna być przygotowana do natychmiastowego użycia motorówka ratownicza.

8. Podczas szkolenia praktycznego powinna być prowadzona ciągła obserwacja akwenu szkoleniowego.

Rejs odbędzie się na nowoczesnym jachcie Tango 30. Jest to duża, bezpieczna i wygodna jednostka z trzema kabinami. Dla większego swobody i najlepszego efektu szkoleniowego załoga kursantów będzie składała się z maksymalnie 6 osób plus instruktor.

OPIS JEDNOSTKI

 • Producent: Firma Tango Yachts.
 • Projektant: Andrzej Skrzat.
 • Najszybszy jacht w tej klasie.
 • Kokpit: Bardzo wygodny.
 • Pod pokładem: Wygodne funkcjonowanie osób do 187 cm wzrostu, 3 duże kabiny, dobrze umiejscowiony kambuz, przestronna toaleta chemiczna.
 • Dodatkowe cechy: Lodówka, wiele szafek i luków, wentylacja mechaniczna.
 • Silnik zaburtowy: Yamaha 9.9 (pali super) oraz ster strumieniowy.
 • Żagle i olinowanie: Dobre.
 • Trap: Szeroki.
 • Idealny dla: Rodzin z dziećmi i dużych załóg.
 • Rok produkcji: 2018

DANE TECHNICZNE:

 • Długość (cm): 900
 • Szerokość (cm): 340
 • Zanurzenie min (cm): 40
 • Zanurzenie max (cm): 175
 • Max wysokość w kabinie (cm): 190
 • Powierzchnia żagli (m2): 40
 • Max liczba załogi (bez noclegu): 10
 • Liczba zamykanych kabin (sypialni): 3
 • Liczba łazienek: 1
 • Moc silnika: 10

WYPOSAŻENIE

 • Pełne wyposażenie kuchenne
 • Lodówka
 • Kuchenka gazowa
 • Toaleta chemiczna
 • Gniazdo USB
 • Gniazdo zapalniczkowe
 • Gniazdo 220V (prąd dostępny po podłączeniu jachtu do zasilania)
 • Akumulatory
 • Radio Komplet środków bezpieczeństwa
 • Ster strumieniowy
 • Trap

Miejscem rozpoczęcia, zakończenia oraz egzaminu jest Port Sztynort.

Szkolenie na patent żeglarza jachtowego odbywa się na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a początek i koniec rejsu ma miejsce w Sztynorcie.

Szkolenie jest na jachcie żaglowym Tango 30. Więcej szczegółów w zakładce Jacht.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego jest ukończenie 14 lat w dniu egzaminu. 1
Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wniosek i wnieść opłatę egzaminacyjną.

W trakcie rejsu realizowany jest program szkolenia według wytycznych PZŻ i Ministerstwa Sportu a w ostatnim dniu rejsu odbywa się egzamin. Warunkiem otrzymania patentu jest zdanie egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest ostatniego dnia rejsu przez zewnętrzną komisję egzaminacyjna. Składa się z część teoretycznej pisanej w sali – 75 pytań i odpowiedziami 1-krotnego wyboru oraz część praktycznej – manewrówki. Opłata egzaminacyjna wynosi 125 PLN dla młodzieży uczącej się, posiadającej ważną legitymację szkolną lub studencką i jest wpłacana bezpośrednio przed egzaminem do komisji egzaminacyjnej

W celu uzyskania patentu żeglarza jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa
  Szczegółowy wykaz dokumentów i wzory wniosków pod poniższym linkiem: https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zeglarz-jachtowy/

Załogi jachtów będą maksymalnie 6-osobowe i na każdą załogę będzie 1 instruktor.

Wyżywienie przygotowywane jest we własnym zakresie przez załogę.

Na rejs żeglarski zabieramy:

 • ubranie przeciwdeszczowe – sztormiak (kurtka i spodnie)
 • ubrania ciepłe – bluza, spodnie, sweter
 • ubrania letnie – t-shirty, szorty, stroje kąpielowe
 • wygodne miękkie obuwie z białą podeszwą, klapki pod prysznic,
 • czapkę z daszkiem
 • środki higieny osobistej -żel pod prysznic, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów
 • krem z filtrem
 • okulary przeciwsłoneczne
 • legitymacja szkolna
 • środek przeciw komarom
 • dla grających: gitarę, harmonijkę, grzebień
 • dobry humor

Tak, w cenie rejsu oferujemy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

W nagłych przypadkach korzystamy z ogólnodostępnych, najbliższych placówek medycznych oraz pomocy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, znamy do nich niezbędne dane teleadresowe, godziny przyjęć oraz zakres świadczeń opieki zdrowotnej.

FORSAIL SP.J. 18 1090 1870 0000 0001 1579 5868, Santander Bank SA.

W przypadku dokonywania płatności przez system rezerwacyjny online nastąpi automatyczne przekierowanie do systemu płatnosci.

Wiek uczestników rejsu to minimum 18 lat.

Dlaczego z Forsail:

 • doświadczenie, rzetelność i profesjonalizm od 2004r
 • 10-letnie doświadczenie w treningach sportowych dla dzieci – Szkoła narciarska Forsail Ski Club
 • Organizator morskich oraz mazurskich rejsów żeglarskich
 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • Organizator turystyki nr 737
 • Wykfalifikowana kadra
 • Polisa ubezpieczeniowa OC
 • Gwarancja organizatora turystyki
 • Zgłoszenie i nadzór kuratorium oświaty

Jeśli masz pytania, zadzwoń

Jeśli masz pytania, zadzwoń 694 364 210, 606 780 196 lub wyślij email: rezerwacje@forsail.pl