OBOZY SZKOLENIOWE NA MAZURACH

Strona głównaForsail Kids › Półkolonie żeglarskie

Udostępnij

Obóz szkoleniowy na patent żeglarza jachtowego (14 – 19 lat)

Bazując na naszym blisko 20-letnim doświadczeniu w organizacji czarterów, rejsów i regat na całym świecie, serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 14-19 lat na wędrowny obóz szkoleniowy na patent żeglarza jachtowego. Zapewniamy najwyższy poziom szkolenia w perspektywie nie tylko żeglowania śródlądowego, ale także z przygotowania do rejsów morskich. Dysponujemy znakomitą kadrą doświadczonych kapitanów i instruktorów, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę młodzieży.

Zapewniamy

 • Najwyższy poziom szkolenia żeglarskiego – realizację pełnego programu szkolenia na st. żeglarza jachtowego
 • Najwyższy poziom organizacyjny rejsów
 • Bezpieczeństwo uczestników
 • Komfortowe, nowoczesne i bezpieczne jachty Antila 27
 • Rozwój cech charakteru: zaradność, pewność siebie, współpraca w grupie
 • Niezapomniane przygody, relaks i żeglarski klimat

Jak aktywować bon turystyczny dowiesz się tutaj.

GWARANCJA BEZPIECZNEJ REZERWACJI

Warunkiem rezerwacji miejsca na wybrany turnus jest wpłata zaliczki w wysokości 200zł, oraz dopłata pełnej kwoty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku konieczności odwołania turnusu w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, gwarantujemy zwrot zaliczki.

CENA OBOZU ZAWIERA:

 • zakwaterowanie na jachtach Antila 27 lub podobnych
 • pełne wyżywienie w trakcie rejsu – 3 posiłki
 • realizację programu szkoleniowego na st. żeglarza jachtowego wg wytycznych PZŻ
 • opiekę instruktora przez cały czas trwania rejsu
 • upominek – koszulkę T-shirt
 • ubezpieczenie NNW
 • składkę na TFG i TFP

CENA OBOZU NIE ZAWIERA:

 • transportu do Wilkas (dodatkowa opłata z Katowic, Krakowa, Kielc i Radomia: 249 zł, z Warszawy: 199 zł)
 • opłat za egzamin (dla uczniów i studentów do 26 roku życia – 125 zł, dla dorosłych – 250 zł), opłaty za patent PZŻ (dzieci i młodzież – 25 zł, dorośli – 50 zł),
 • opłat za sanitariaty w portach i przystaniach  (WC 1–2 zł, natrysk 10–15 zł), opcji dodatkowych.

RABATY I ZNIŻKI (maksymalna zniżka wynosi 100 zł)

 • 50 zł za stałego klienta (jeśli jesteś Stałym Klientem skontaktuj się z nami w celu otrzymania kodu rabatowego)
 • 50 zł za rezerwację więcej niż jednego miejsca

RMOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ MOTOROWODNYCH

Podczas obozu żeglarskiego istnieje możliwość szkolenia na uprawnienia motorowodne i odbycia egzaminu na sternika motorowodnego.

 • szkolenie motorowodne: 475 zł
 • egzamin na sternika motorowodnego: 125 zł

TERMINY I DOSTĘPNOŚĆ MIEJSC W ZEZONIE 2021

Nazwa Termin Status Cena Rezerwacja
Półkolonie
narciarskie
31.01-4.02
2022
DOSTĘPNY 1.190 zł
Półkolonie
narciarskie
7.02-11.02
2022
DOSTĘPNY 1.190 zł
 • Numer konta do wpłat: 18 1090 1870 0000 0001 1579 5868

W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o wpłatę na numer konta: 18 1090 1870 0000 0001 1579 5868, tytuł przelewy: imię i nazwisko dziecka oraz termin turnusu.

Program obozu szkoleniowego na patent żeglarza jachtowego opiera się na wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego i Ministerstwa Sportu i zawiera część teoretyczną – wykłady, oraz część praktyczną – nauka żeglowania i manewrów na żaglach i silniku.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Przepisy
 • Budowa jachtu
 • Teoria żeglowania i manewrowania
 • Locja
 • Ratownictwo
 • Meteorologia
 • Etyka i etykieta żeglarska, dbałość o środowisko

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Manewry pod żaglami
 • Manewry na silniku
 • Manewry portowe
 • Kładzenie i stawianie masztu
 • Podstawowe umiejętności obsługi instalacji na jachcie
 • Prace bosmańskie

PLAN DNIA*

Dzień 1Przyjazd w godzinach popołudniowych, zaokrętowanie, odprawa, kolacja
Dzień 2-11Śniadanie, odprawa, część teoretyczna – wykład, lunch, część praktyczna – żeglowanie, kolacja
Dzień 12Egzamin
Dzień 13Śniadanie, pożegnanie i powrót do domu

Początek i koniec rejsu będzie miał miejsce w Wilkasach. W trakcie rejsu odwiedzimy najpiękniejsze miejsca i zakątki Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w tym miejscowości takie jak Giżycko, Węgorzewo, Sztynort, Ryn, Mikołajki, oraz wiele dzikich bindug i zorganizowanych miejsc kampingowych.

Rejs szkoleniowy to nie tylko nauka ale także przyjemność. Oprócz nauki uczestników czeka wiele różnych atrakcji, m.in.:

 • zwiedzanie najciekawszych miejsc na Szlaku WJM – m.in. Twierdza Bojen w Giżycku, bunkry z II wojny światowej w Mamerkach, pałac Von Lehndorfów w Sztynorcie
 • postoje na kąpiele, pływanie, wędkowanie (dla posiadających zezwolenia)
 • gry i zabawy sportowe (siatkówka, badminton itp.)
 • gra terenowa „Poszukiwanie skarbu”
 • regaty żeglarskie
 • chrzest żeglarski

A wieczory mazurskie będą wypełnione zapachem ogniska i pieczonej kiełbaski, radością wspólnego szantowania oraz opowieściami morskimi kapitanów.

W trakcie rejsu, uczestnicy pod okiem instruktora przygotowują posiłki w kambuzie jachtowych z produktów dostarczonych przez organizatora. Jeśli wymagana jest odpowiednia dieta, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.

Program rejsu ma charakter orientacyjny – o szczegółowym programie decyduje kierownik obozu, biorąc za każdym razem pod uwagę bezpieczeństwo uczestników, atrakcyjność imprezy i warunki atmosferyczne.

*Plan dnia, a w szczególności kolejność bloków może ulec zmianom (np. ze względu na warunki atmosferyczne).

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ ŻEGLARZA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Przepisy

1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: – wybrane definicje, – zasady ruchu żeglugowego, – sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków, – sygnały wzywania pomocy, – znaki żeglugowe, – uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych, – dokumenty jachtu żaglowego, System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie – ogólne przepisy bezpieczeństwa, – wypadki i awarie – zasady postępowania, – przepisy lokalne.

1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich oraz przepisy portowe.

1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie, etykieta flagowa.

1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych:

2.1. Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę, osprzęt i eksploatację.

2.2. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego i jego osprzętu.

2.3. Zasady obsługi silnika jachtowego.

2.4. Zasady obsługi instalacji jachtowych: paliwowej, gazowej, elektrycznej, wodnej.

2.5. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.

3. Teoria żeglowania

3.1. Wiatr rzeczywisty i pozorny.

3.2. Kursy jachtu względem wiatru.

3.3. Działanie steru i miecza. 3.4. Siły działające na jacht będący w ruchu..

3.5. Stateczność jachtu.

3.6. Praca żagli.

3.7. Nawietrzność i zawietrzność jachtu.

4. Zasady manewrowania śródlądowym jachtem żaglowym pod żaglami i na silniku

4.1. Manewry pod żaglami.

4.2. Manewry na silniku.

4.3. Cumowanie i kotwiczenie.

4.4. Kierowanie załogą, komendy żeglarskie.

4.5. Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.

4.6. Żeglowanie w trudnych warunkach pogodowych.

4.7. Żegluga na rzece.

5. Locja

5.1. Śródlądowy szlak żeglugowy: – informacje o korycie rzeki, – oznakowanie szlaku żeglugowego, – elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz, – informacje o popularnych polskich szlakach żeglugowych.

5.2. Elementarne wiadomości o nawigacyjnym oznakowaniu wód morskich oraz zaplanowanie krótkiej żeglugi po wodach morskich.

6. Ratownictwo

6.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej: – osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi, – inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym, – przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, – zasady zachowania się po wywrotce jachtu, – zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą- wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych, – podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie, – zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

6.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, – ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego, – sygnałowe środki ratownicze.

7. Meteorologia

7.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.

7.2. Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.

7.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.

7.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych i prognoz pogody.

7.5. Umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

1. Umiejętność wykonywania następujących czynności i zasady bezpieczeństwa ich wykonywania: – użytkowanie środków ratunkowych, – poruszanie się po jachcie, – obsługa żagli, – obsługa szotów, – refowanie żagli, – obsługa miecza, – obsługa urządzenia sterowego, – obsługa silnika przyczepnego lub stacjonarnego, – obsługa cum, praca cumami, – obsługa odbijaczy, – umiejętność pagajowania, – użytkowanie bosaka i pychu, – umiejętność balastowania, – obsługa kotwicy, – obsługa podstawowych instalacji na jachcie: paliwowej, wodnej, elektrycznej, gazowej, – taklowanie jachtu, klar jachtu, – przygotowanie jachtu do wypłynięcia, sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, – przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, – poprawny dobór ożaglowania, – regulacja powierzchni ożaglowania, – trzymanie kursu, – regulacja prędkości pod żaglami i na silniku, – nadawanie prędkości początkowej (bieg do przodu, bieg wsteczny), – hamowanie przy pomocy kotwicy, – cumowanie jachtu, – obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami, – kotwiczenie jachtu na otwartym akwenie i przy brzegu. System szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego na państwowe patenty żeglarskie

2. Umiejętność wykonania następujących manewrów:

2.1. Manewry pod żaglami: – zmiana kursu (odpadanie, ostrzenie), – zacieśniona cyrkulacja, – zwrot przez sztag, – zwrot przez rufę, – stawanie w dryf, – alarm „człowiek za burtą”, – dojście do boi, – odejście od boi, – stawanie na kotwicy, – zejście z kotwicy, – odejście od nabrzeża, – dojście do nabrzeża,

2.2. Manewry na silniku: – zmiana kursu, – zacieśniona cyrkulacja, – odejście od nabrzeża, – dojście do nabrzeża, – alarm „człowiek za burtą” – dojście do boi, – odejście od boi, – stawanie na kotwicy, – zejście z kotwicy, – holowanie pojedynczego jachtu. 3. Prace bosmańskie: – umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: prosty, ratowniczy (dwa sposoby), knagowy, ósemkowy, refowy, szotowy, flagowy, rożkowy, sztyk, wyblinka, cumowy żeglarski, buchta, – podstawowe naprawy osprzętu i instalacji jachtowych.

NORMY I ZALECENIA

1. Szkolenie praktyczne pod żaglami i na silniku powinno odbywać się na śródlądowym jachcie kabinowym typu slup o długości kadłuba ponad 5,5 m, wyposażonym w silnik. Zaleca się, aby długość kadłuba jachtu była w zakresie od 6 do 8 m. Dopuszcza się wykorzystanie dodatkowo w szkoleniu pod żaglami otwarto pokładowy jacht mieczowy typu slup.

2. Uwzględniając różne formy organizacji szkolenia praktycznego, ustala się, że łączny czas szkolenia pojedynczej osoby za sterem jachtu nie może być krótszy niż 15 godzin.

3. Podczas szkolenia praktycznego wszystkie osoby mają mieć założone kamizelki ratunkowe zgodne z obowiązującymi normami.

4. Szkolenie praktyczne powinno odbywać się przy sile wiatru 1-4°B. Szkolenie przy sile wiatru 5°B powinno zawiera ć tylko elementy nauki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

5. Nabrzeże lub pomost wykorzystywany do szkolenia praktycznego powinien być o długości co najmniej 10 m, wyposażony w poprawne urządzenia cumownicze. Głębokość wody przy pomoście powinna pozwalać bez zakłóceń wykonywać szkoleniowe manewry. Nabrzeże lub pomost powinien spełniać wszystkie warunki bezpiecznego przebywania na nim osób odbywających szkolenie.

6. Akwen szkoleniowy powinien pozwalać bez zakłóceń prowadzić szkolenie praktyczne oraz prowadzenie pełnej obserwacji szkolenia. Na akwenie szkoleniowym powinna być umieszczona co najmniej jedna boja manewrowa.

7. Podczas szkolenia powinna być przygotowana do natychmiastowego użycia motorówka ratownicza.

8. Podczas szkolenia praktycznego powinna być prowadzona ciągła obserwacja akwenu szkoleniowego.

Rejs odbędzie się na nowoczesnych i komfortowych jachtach Antila 27  – rok budowy 2015-2019. Są to duże, bezpieczne i wygodne jednostki, mogące pomieścić nawet 10 osób. Dla większego swobody i najlepszego efektu szkoleniowego załogi kursantów będą składały się z maksymalnie 7 osób plus instruktor. Antile 27 posiadają wszystkie nowoczesne patenty i osprzęt żeglarski, a także instalacje gazową, elektryczną i wodną, których obsługi będą się uczyć kursanci w ramach praktycznej części szkolenia.

Antila 27 – dane techniczne i lista wyposażenia:

 • Długość kadłuba: 820 cm
 • Szerokość maksymalna: 300 cm
 • Zanurzenie minimalne: 40 cm
 • Zanurzenie maksymalne: 170 cm
 • Liczba kabin 3 /liczba koi 5
 • Maksymalna liczba załogi: 10
 • Masa balastu: 1000 kg
 • Typ/masa miecza: ciężki obrotowy / 150kg
 • Maks. wysokość kabinie: 185 cm
 • Rolfok, patent na składanie masztu, patent typu Lazy Jack
 • Sztywny sztag
 • Silnik
 • Instalacja elektryczna 12 i 230 v
 • Kambuz z wyposażeniem i kuchenką
 • Lodówka
 • Ogrzewanie
 • Kabina WC, WC chemiczne
 • Środki ratunkowe

W ramach kolonii zapewniamy transport autokarowy z wybranych miast do portu rozpoczęcia obozu i z powrotem, komfortowymi i bezpiecznymi autokarami. Podczas przejazdu uczestnicy będą pod opieką wychowawców.
Pojazdy posiadają badania techniczne, gwarantujące bezpieczeństwo przewożonych osób.
Transport autokarowy możliwy z miast: Katowice, Kraków, Kielce, Radom, Warszawa.
Możliwy jest także transport własny i indywidualne dowiezienie uczestnika na miejsce kolonii.

Rejsy żeglarskie na patent żeglarza jachtowego odbywają się na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a początek i koniec rejsu ma miejsce w porcie AZS Wilkasy w Wilkasach k. Giżycka.

Rejsy organizowane są na jachtach Antila 27, bezpiecznych, komfortowych i bogato wyposażonych. Więcej szczegółów w zakładce Jachty.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopień Żeglarza Jachtowego jest ukończenie 14 roku życia najpóźniej w przeddzień egzaminu oraz zgoda rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa.
Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wniosek i wnieść opłatę egzaminacyjną, która wynosi 250 zł dla osób dorosłych, a 125 dla uczniów i studentów do 26 roku życia.

W trakcie rejsu realizowany jest program szkolenia według wytycznych PZŻ i Ministerstwa Sportu a w ostatnim dniu rejsu odbywa się egzamin. Warunkiem otrzymania patentu jest zdanie egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest ostatniego dnia rejsu przez zewnętrzną komisję egzaminacyjna. Składa się z część teoretycznej pisanej w sali – 75 pytań i odpowiedziami 1-krotnego wyboru oraz część praktycznej – manewrówki. Opłata egzaminacyjna wynosi 125 PLN dla młodzieży uczącej się, posiadającej ważną legitymację szkolną lub studencką i jest wpłacana bezpośrednio przed egzaminem do komisji egzaminacyjnej

W celu uzyskania patentu żeglarza jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa
  Szczegółowy wykaz dokumentów i wzory wniosków pod poniższym linkiem: https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zeglarz-jachtowy/

Załogi jachtów będą maksymalnie 7-osobowe i na każdą załogę będzie 1 instruktor.

W ramach rejsu zapewniamy 3 posiłki dziennie – śniadanie, lunch i kolacja, przygotowywane w kambuzie jachtowym przez uczestników pod kierunkiem instruktora ze świeżych produktów dostarczonych przez organizatora. Planujemy tez kilka posiłków w restauracjach na trasie rejsu oraz kolacje ogniskowe – pieczone kiełbaski, pieczone ziemniaki.
Jeśli uczestnik ma nietolerancję lub alergię na jakiekolwiek produkty spożywcze, wystarczy umieścić tę informację w formularzu zgłoszeniowym.

Na rejs żeglarski zabieramy:

 • ubranie przeciwdeszczowe – sztormiak (kurtka i spodnie)
 • ubrania ciepłe – bluza, spodnie, sweter
 • ubrania letnie – t-shirty, szorty, stroje kąpielowe
 • wygodne miękkie obuwie z białą podeszwą, klapki pod prysznic,
 • czapkę z daszkiem
 • środki higieny osobistej -żel pod prysznic, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów
 • krem z filtrem
 • okulary przeciwsłoneczne
 • legitymacja szkolna
 • środek przeciw komarom
 • dla grających: gitarę, harmonijkę, grzebień
 • dobry humor

Każdy z uczestników powinien posiadać maseczki ochronne wielokrotnego użytku lub jednorazowe. Na jachtach zapewniamy środki dezynfekcyjne oraz termometry. Codziennie uczestnikom mierzona jest temperatura. W razie zachorowania, wzywamy rodziców do najszybszego możliwie odbioru dziecka z rejsu.

Tak, w cenie rejsu oferujemy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

WAŻNE: Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać opiekunowi wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku.

W nagłych przypadkach korzystamy z ogólnodostępnych, najbliższych placówek medycznych oraz pomocy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, znamy do nich niezbędne dane teleadresowe, godziny przyjęć oraz zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Każda pomoc medyczna konsultowana jest z opiekunami dzieci.

Tak, nasze rejsy są zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Można nas wyszukać w bazie wypoczynku na stronie internetowej: https://wypoczynek.men.gov.pl/

W sytuacji, w której dziecko będzie odbierane przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny potrzebna jest podpisana zgoda. Wzór można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki Pliki do pobrania (link tutaj) lub napisać samodzielnie.

FORSAIL SP.j. 18 1090 1870 0000 0001 1579 5868, Santander Bank SA.

Wiek uczestników rejsu to 14 – 19 lat. Aby jednak przystąpić do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego należy w przeddzień egzaminu mieć ukończone 14 lat. Poniżej podajemy dokładne daty urodzenia w zależności od terminu obozu:
OBÓZ 1 – uczestnicy urodzeni pomiędzy 1.01.2002 – 7.07.2007
OBÓZ 2 – uczestnicy urodzeni pomiędzy 1.01.2002 – 28.07.2007

Osoby, które w przeddzień egzaminu nie będą miały ukończonych 14 lat nie mogą przystąpić do egzaminu.

Tak, można.

Dlaczego z Forsail:

 • doświadczenie, rzetelność i profesjonalizm od 2004r
 • 10-letnie doświadczenie w treningach sportowych dla dzieci – Szkoła narciarska Forsail Ski Club
 • Organizator pikników dla dzieci
 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • Organizator turystyki nr 737
 • Wykfalifikowana kadra: kierownik, wychowawcy, instruktorzy
 • Polisa ubezpieczeniowa OC
 • Gwarancja organizatora turystyki
 • Zgłoszenie i nadzór kuratorium oświaty

Jeśli masz pytania, zadzwoń

Jeśli masz pytania, zadzwoń 668 678 019, 606 780 196 lub wyślij email: rezerwacje@forsail.pl