POLITYKA PRYWATNOSCI

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest  Forsail Sp.J., ul. Ciołka 12 lok 319, 01-402 Warszawa,

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas lub zadzwoń: e-mail: biuro@forsail.pl, tel. 022 620 29 03.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Forsail?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu Forsail, którym jest:

  1. zawarcie i wykonanie umowy uczestnictwa w wyjazdach Forsail Kids, na podstawie Twojej zgody oraz niezbędności do zawarcia oraz wykonania umowy
  2. Utrzymanie Państwa konta realizowania zamówień oraz kontakt związany z wykonaniem umowy.
  3. prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przez e-mail, telefon, pocztę, organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, na podstawie Twojej zgody (jeśli taka wyrazisz)

Jaki jest zakres przetwarzanych Twoich danych?
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
– imię i nazwisko uczestnika, rok i miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania

– imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania

– informacje odnośnie stanu zdrowia

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych do zawarcia i wykonania umowy (punkt 1 powyżej) jest niezbędne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli odpowiedzieć na kontakt i rozpocząć procesu zapisania na wyjazdy Forsail Kids.

Podanie danych do działań marketingowych (pkt 2 powyżej) jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli zapisać Cię do bazy newsletter i nie będziesz otrzymywać informacji marketingowych od Forsail.

Jakie masz uprawnienia wobec Forsail w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

„Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych”.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu

nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać lub edytować kontaktując się z nami telefonicznie 022 620 29 03 lub przez adres email biuro@forsail.pl.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Podane przez Ciebie dane osobowe do celów marketingowych nie zostaną przekazane stronie trzeciej. Niektóre dane, niezbędne do wykonania umowy, mogą zostać udostępnione naszym kontrahentom (np. w miejscu zakwaterowania, operatorowi płatności, firmie kurierskiej itd.).

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszej stronie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej strony nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane osobowe otrzymane w celach wykonania umowy udziału półkoloniach przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, podatkowych a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W przypadku użycia mechanizmu Google reCAPTCHA Twój adres IP może zostać przekazany poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Podane przez Ciebie dane osobowe do celów realizacji mowy czarteru mogą zostać przekazane kontrahentom Forsail spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te będą przekazane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Forsail a Tobą.

Polityka Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. marketingowych (remarketing)

c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

d. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).