POLITYKA PRYWATNOŚCI


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Forsail Sp.j., ul. Ciołka 13 lok 111, 01-445 Warszawa
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas lub zadzwoń: e-mail: biuro@forsail.pl, tel. 668 678 019
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Forsail?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Forsail, którym jest:
• zawarcie i wykonanie umowy czarteru, udziału w półkoloniach, koloniach, obozie, szkoleniu, kursie, rejsie lub innej aktywności organizowanej przez Forsail na podstawie Twojej zgody oraz niezbędności do zawarcia oraz wykonania umowy
• utrzymanie Państwa konta realizowania zamówień oraz kontakt związany z wykonaniem umowy
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (przez formularz kontaktowy) na podstawie Twojej zgody
• prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Forsail przez e-mail, telefon, pocztę, na podstawie Twojej zgody (jeśli taka została wyrażona)
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, na podstawie Twojej zgody (jeśli taka została wyrażona)

Jaki jest zakres przetwarzanych Twoich danych?
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
– imię i nazwisko uczestnika, rok i miejsce urodzenia, adres zamieszkania
– imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania
– informacje odnośnie stanu zdrowia
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych do wyżej wymienionych celów jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli odpowiedzieć na kontakt przez formularz kontaktowy, nie będziemy mogli zawrzeć i realizować umowy usługi.
Jakie masz uprawnienia wobec Forsail w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać lub edytować kontaktując się z
nami telefonicznie 022 620 29 03 lub przez adres email biuro@forsail.pl.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Podane przez Ciebie dane osobowe nie zostaną przekazane stronie trzeciej.
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszej stronie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej strony nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Dane osobowe otrzymane w celach wykonania umowy oraz udziału imprezach organizowanych przez Forsail przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
W przypadku użycia mechanizmu Google reCAPTCHA Twój adres IP może zostać przekazany poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Podane przez Ciebie dane osobowe do celów realizacji mowy czarteru mogą zostać przekazane kontrahentom Forsail spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te będą przekazane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Forsail a Tobą. Odbiorcami mogą być np. hotele, armatorzy jachtów, ubezpieczyciele, przewoźnicy, urzędy wymagające rejestracji listy uczestników, itd.

Polityka Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. marketingowych (remarketing)
c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
d. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).