OBOZY ŻEGLARSKIE

OBÓZ SZKOLENIOWY
NA PATENT
ŻEGLARZA JACHTOWEGO

2-15.07.2023

Mazury

ŻEGLARSKI
OBÓZ STAŻOWY

2-15.07.2023

Mazury

MŁODZIEŻOWY MORSKI
REJS
STAŻOWY

26.08-02.09.2023

Bałtyk

OBÓZ SZKOLENIOWY
NA PATENT
ŻEGLARZA JACHTOWEGO

2-15.07.2023

OBÓZ ŻEGLARSKI
DLA OSÓB Z PATENTEM
I BEZ PATENTU ŻEGLARSKIEGO

2-15.07.2023