Regulamin Szkoły Narciarskiej Forsail Ski Club

 

 1. Każde dziecko należące do Forsail SKI CLUB posiada polisę ubezpieczeniową NNW wystawioną przez TUiR AXA S.A. Polisa obejmuje ubezpieczonego ochroną na terytorium Europy w drodze z domu na trening i z powrotem, na zawody sportowe i z powrotem oraz w trakcie prowadzonych zajęć sportowych.
 2. Celem działania Szkoły jest:
  1. urozmaicony program szkolenia poprzez zabawę i radość
  2. budzenie zaciekawienia sportem
  3. treningi dostosowane do okresu rozwojowego dzieci
  4. szkolenie w narciarstwie zjazdowym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
  5. organizacja całorocznych zajęć sportowych i rekreacyjnych o charakterze ogólnorozwojowym (zajęcia latem i zimą)
 3. Warunkiem przynależności do Szkoły jest
  1. zezwolenie rodziców (opiekunów)
  2. zaświadczenie lekarskie zezwalające na uprawianie sportu (dotyczy zawodów)
  3. opłacenie comiesięcznej składki członkowskiej najpóźniej do 10-go każdego miesiąca w kasie szkoły
 4. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez 90 minut zgodnie z harmonogramem zajęć.
 5. Opłata zawiera:
  1. opiekę instruktora narciarskiego lub snowboard
  2. przejazdy wyciągiem (dotyczy zajęć grupowych)
  3. ubezpieczenie NNW
 6. Wysokość opłat określa aktualny cennik Forsail SKI CLUB dostępny z Biurze Szkoły.
 7. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór i sprzęt, tj.:
  1. Narty – odpowiedniej długości w zależności od wieku i umiejętności
  2. Dopasowane buty narciarskie
  3. Kask narciarski OBOWIĄZKOWO – kask jest podstawowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na stoku
 8. W przypadku planowanej nieobecności dziecka na zajęciach rodzić (opiekun) zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie telefonicznie, wiadomością SMS lub pocztą internetową z minimum 3-godzinnym wyprzedzeniem w przypadku lekcji popołudniowych, lub dzień wcześniej w przypadku lekcji porannych. W przypadku zgłoszenia nieobecności w powyższy sposób, zgodnie z regulaminem istnieje możliwość odrobienia takiej nieobecności w innym, ustalonym wspólnie terminie. Prawo do odrobienia nieobecności przysługuje tylko i wyłącznie dzieciom kontynuującym zajęcia w naszej szkółce (nie można odrabiać zaległych zajęć przy braku zapisu na kolejny okres rozliczeniowy).
 9. Odliczeń udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku choroby i wyjazdów trwających dłużej niż 14 dni (w cyklu ciągłym). Szkoła zobowiązuje się do zwrotu kwoty 10zł za każdą nieobecność z pobranej składki w miesiącu kolejnym, tylko w przypadku niemożności odrobienia nieobecności z innym terminie. Odliczeń w opłacie miesięcznej Szkoła nie udziela w przypadku nie informowania przez rodziców o ewentualnych nieobecnościach bądź nagminnych absencji na zajęciach.
 10. Zajęcia będą prowadzone profesjonalnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów i trenerów mających uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia zajęć z dziećmi (odpowiednie przygotowanie pedagogiczne).
 11. Rodzice (opiekunowie) dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć dzieci na potrzeby Szkółki Narciarskiej Forsail SKI CLUB.
 12. Szczegółowe informacje na temat zajęć Szkoły Narciarskiej

  Godziny otwarcia: PN-NIE 10.00-18.00
  Biuro Forsail SKI CLUB
  CSN Szczęśliwice
  ul. Drawska 22
  02-202 Warszawa
  Tel. 668 678 019
  e-mail: jaroslaw.komuda@forsail.pl

Zapisz się do naszego newslettera i zacznij korzystać z ofert specjalnych.

Zapisz się »

O nas

Szkółka Narciarska Forsail Ski Club na Całorocznym Stoku Narciarskim Górka Szczęśliwicka. Oferujemy szkolenia narciarskie i snowboardowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzimy w systemie indywidualnym i grupowym.


Górka Szczęśliwicka »

Kontakt

FORSAIL SKI CLUB
Biuro Górka Szczęśliwicka
ul. Drawska 22, Warszawa
Tel. 668 678 019

Obserwuj nas

Dołącz do nas na Facebook i będź na bieżąco z najnowszymi promocjami, informacjami o ciekawych wyjazdach i tym co dzieje się na stoku!

facebook