Regulamin Szkoły Narciarskiej Forsail Ski Club

 REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ FORSAIL SKI CLUB

Organizatorem Szkoły Narciarskiej FORSAIL SKI CLUB jest Forsail sp.j., z siedzibą w Warszawie, 01-402, ul. Ciołka 12. Zajęcia prowadzone są na Stoku Szczęśliwickim w Warszawie przy ul. Drawskiej 22.

ZAJĘCIA
1. Każde dziecko należące do Forsail SKI CLUB posiada polisę ubezpieczeniową NNW wystawioną przez TUiR AXA S.A. Polisa obejmuje ubezpieczonego ochroną na terytorium Europy w drodze z domu na trening i z powrotem, na zawody sportowe i z powrotem oraz w trakcie prowadzonych zajęć sportowych.
2. Celem działania Szkoły jest nabywanie i podnoszenie umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie. Cel ten realizowany jest poprzez następujące działania:
– urozmaicony program szkolenia poprzez zabawę i radość
– budzenie zaciekawienia sportem
– treningi dostosowane do okresu rozwojowego dzieci
– organizacja całorocznych zajęć sportowych i rekreacyjnych o charakterze ogólnorozwojowym (zajęcia latem i zimą)
3. Warunkiem przynależności do Szkoły jest:
– wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia uczestnika,
– opłacenie comiesięcznej opłaty za zajęcia podczas pierwszych zajęć danego miesiąca w kasie szkoły lub przelewem do 7 dnia każdego miesiąca.
4. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez 90 minut zgodnie z harmonogramem zajęć, chyba, że ustalono inaczej.

OPŁATY
5. Opłata zawiera:
– opiekę instruktora narciarskiego lub snowboard
– ubezpieczenie NNW
6. Wysokość opłat określa aktualny cennik Forsail SKI CLUB dostępny z Biurze Szkoły.
7. Uczestnik zajęć powinien posiadać odpowiedni ubiór i sprzęt, tj.:
– narty – odpowiedniej długości w zależności od wieku i umiejętności
– dopasowane buty narciarskie
– kask narciarski OBOWIĄZKOWO – kask jest podstawowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo na stoku
– wykupiony w kasie stoku – karnet na zajęcia

8. Opłaty za udział w szkółce narciarskiej są pobierane z góry, za jeden miesiąc, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu lub płatne przelewem na konto Forsail. Należy przestrzegać terminu płatności. W przypadku niedokonania wpłaty, dziecko może zostać niedopuszczone do udziału w zajęciach. Opłata za zajęcia obejmuje rezerwację miejsca w grupie dla uczestnika. Ilość miejsc w grupie jest ograniczona.

 ODRABIANIE ZAJĘĆ
9.Warunkami odrobienia zajęć jest zgłoszenie nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 18.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Informacje na temat nieobecności dziecka w zajęciach należy przekazywać wyłącznie w formie pisemnej SMS nr: 668 678 019 lub e-mail:
10. Brak regularnych i terminowych wpłat za zajęcia będzie skutkował wstrzymaniem możliwości odrabiania zajęć przez cały semestr.
11. Nieobecność na zajęciach grupowych nie upoważnia uczestnika zajęć do odliczenia kwoty za dane zajęcia.
12. Istnieje możliwość odrobienia zajęć wraz z inną grupą w innym terminie, według wskazań Organizatora i po wspólnym ustaleniu nowego terminu. Odrobienie zajęć w sezonie odbywa się od listopada do marca. Odrobienie zajęć musi nastąpić w ciągu 30 dni od ich odwołania.
13. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora lub z  przyczyn wynikających z działania sił wyższych, zajęcia zostaną odrobione w najbliższym ustalonym terminie.

PUNKTUALNOŚĆ
14. Bardzo ważne jest, aby zajęcia odbywały się punktualnie – prosimy o przybycie najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć, mając na uwadze przygotowanie się do zajęć oraz wspólną i punktualną część wstępną treningu.

REZYGNACJA Z  ZAJĘĆ
15. Z udziału w szkółce można zrezygnować w trakcie jej trwania.
16. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. Rezygnacja wymaga formy pisemnej na adres e-mail: narty(małpa)forsail.pl
17. W okresie wypowiedzenia należy uiszczać opłatę za zajęcia w danym miesiącu. Dotyczy to także sytuacji kiedy uczestnik nie będzie brał udziału w zajęciach.

USTALENIA KOŃCOWE
18. Rodzice (opiekunowie) dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikacje zdjęć z zajęć w ramach realizacji działań promocyjnych Szkoły Narciarskiej Forsail SKI CLUB.

Biuro Forsail SKI CLUB
CSN Szczęśliwice
ul. Drawska 22, Warszawa

Godziny otwarcia biura: codziennie 10.00-18.00
Tel. 668 678 019
www.forsail-skiclub.pl

Zapisz się do naszego newslettera i zacznij korzystać z ofert specjalnych.

Zapisz się »

O nas

Szkółka Narciarska Forsail Ski Club na Całorocznym Stoku Narciarskim Górka Szczęśliwicka. Oferujemy szkolenia narciarskie i snowboardowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzimy w systemie indywidualnym i grupowym.


Górka Szczęśliwicka »

Kontakt

FORSAIL SKI CLUB
Biuro Górka Szczęśliwicka
ul. Drawska 22, Warszawa
Tel. 668 678 019

Obserwuj nas

Dołącz do nas na Facebook i będź na bieżąco z najnowszymi promocjami, informacjami o ciekawych wyjazdach i tym co dzieje się na stoku!

facebook